Skip to main content

ALGEMENE CURSUSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CURSUS PRETTIG BEVALLEN 

Artikel 1. Algemeen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursus Prettig Bevallen.
De cursus Prettig Bevallen verzorgt een bevallingsvoorbereiding voor koppels in groepsverband of privé. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van een weekendcursus en een opfrissingscursus. Alle cursussen worden hierna aangeduid als ‘de cursus’.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Cursusleidster: een ervaren verloskundige( professional), gecertificeerd voor het geven van de cursus Prettig Bevallen
Cursist: de zwangere vrouw en/of haar partner die zich hebben ingeschreven voor een cursus Prettig Bevallen en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. De cursus
De cursus Prettig Bevallen wordt gegeven door een cursusleidster van Prettig Bevallen. De complete cursus kan worden gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal 4 zwangeren en hun partner of privé. De cursus bestaat uit 2 sessies van 2 uur  voor de bevalling.

De cursusleidster bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. De cursusleidster maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend. De weekendcursus kan in overleg worden gevolgd in een groep zowel als privé. De weekendcursus bestaat uit 2 sessies van 2 uur binnen één weekend op een externe locatie. Zowel het weekend als de locatie wordt in overleg bepaald. Een opfrissingscursus kan worden gegeven in 1 of 2  sessies aan 1 stel privé. Locatie is in overleg.

Artikel 4. Inschrijving
Inschrijving geschiedt via de website. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Voor de privé cursus geldt: zodra de Prettig Bevallen cursusleidster schriftelijk via mail heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen Prettig Bevallen en de cursist.

Voor de groepscursus geldt: bij voldoende aanmeldingen ( min 3 stellen) wordt er een groep samengesteld.

De inschrijving alleen geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Artikel 5. Tarieven
De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website  www.prettigbevallen.nl (prijswijzigingen voorbehouden) of op te vragen bij de cursusleidster waar de cursist de cursus wil volgen.

 

Artikel 6. Betaling

Voor de privé cursus ontvangt de cursist een factuur via de mail in de week van de laatste sessie. Deze dient binnen twee weken voldaan te zijn.
Voor de groepscursus dient het cursus geld vooraf voldaan te zijn. Jullie ontvangen de rekening per mail 4 weken voor aanvang van de cursus, deze dient binnen 1 week betaald te worden.

De inschrijving alleen geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Na de betaling van het cursusgeld is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 7 en 8.
Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Beide cursussen, zowel privé als groep worden gegeven onder de  volgende voorwaarden;
Prettig Bevallen is een cursus

  • ter voorbereiding op de bevalling,
  • wordt gegeven door afgestudeerde verloskundigen, heeft een AGB code ( 08004419 verloskunde/ onderneming)
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ( nr. 68869258).

Prettig Bevallen heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist
Bij annulering dient hij/zij de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Bij annulering zonder medische reden geldt het volgende;
De cursist heeft geen absoluut recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan deze kostenloos geannuleerd worden, daarna geldt het volgende;
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld voor 50 % in rekening gebracht. Bij annulering (van de gehele cursus) binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is men het volledige cursusgeld verschuldigd. Indien de factuur niet betaald is bij aanvang van de cursus zal het bedrag worden verhoogd met € 25,00 en dient dit ter plekke betaald te worden.

Wanneer de cursus geannuleerd wordt op grond van medische redenen d.w.z. een vroeggeboorte of opname in het ziekenhuis, wordt naar ratio restitutie verleend.

Bij annulering van een sessie van een lopende groepscursus op niet-medische grond wordt er gezocht naar een mogelijke oplossing. U wordt op een wachtlijst geplaatst en wordt benaderd wanneer er plek vrij komt in een andere groep. De sessie kan met bijbetaling ook privé worden gevolgd. Er vindt geen restitutie plaats.

Bij annulering van een sessie van een lopende privécursus op niet-medische grond binnen 24 uur voor de afspraak, wordt de sessie in rekening gebracht.  Een afspraak verzetten is mogelijk in overleg.

Artikel 8. Annulering door Prettig Bevallen
Prettig Bevallen of de cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld  word geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Prettig Bevallen en/of de cursusleidster. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door Prettig Bevallen en/of de cursusleidster voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Prettig Bevallen en/of de cursusleidster mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid deelname aan de cursus is voor eigen risico.
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Prettig Bevallen Brabant valt. Indirecte schade wordt niet vergoed. De cursus Prettig bevallen is enkel informatief: de cursusdeelnemer zal ten alle tijden de adviezen opvolgen van de eigen verloskundige. De cursusleidster van Prettig Bevallen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de adviezen die zij geeft en het niet opvolgen van de adviezen van de eigen verloskundige door de cursusdeelnemer

Nog steeds niet overtuigd?

We staan je natuurlijk graag te woord om alle vragen te beantwoorden en kennis te maken! Stuur gerust een mailtje of bel ons op 06 5362 5115

Adres

Zonnebos 3

5263 EX

Vught, NL